Badania z krwi ważne dla serca

WITAMINA D METABOLIT 25 (OH)

WITAMINA D METABOLIT 25 (OH)

WITAMINA D metabolit 25 (OH)- SIŁA TWOJEJ ODPORNOŚCI Witamina D to jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, mająca ogromny wpływ na zdrowie człowieka. Odpowiada przede wszystkim za regulację gospodarki wapniowo-fosforanowej, czyli wyrównywanie stosunku wapnia do...

LIPOPROTEINA (A)

LIPOPROTEINA (A)

LIPIPROTEINA (a) GENETYCZNE UWARUNKOWANIE HIPERCHOLESTEROLEMII Podwyższony poziom Lipoproteiny (a) to jeden z silniejszym czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego i jest niezależnym od cholesterolu LDL czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych....

HOMOCYSTEINA (HCY)

HOMOCYSTEINA (HCY)

HOMOCYSTEINA- JEDYNY WIARYGODNY MARKER ZMIAN MIAŻDŻYCOWYCH Podwyższony poziom homocysteiny jest obserwowany, gdy stężenie witaminy B12 i kwasu foliowego jest obniżone. Nagromadzenie homocysteiny w organizmie uszkadza naczynia krwionośne i powoduje zaburzenia...