Komunikat dotyczący badań

Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) i Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (EFLM)

Profil lipidowy nie musi być wykonywany na czczo!

Wykonanie profilu lipidowego po posiłku nie tylko nie zmniejsza, ale może zwiększać przydatność tego badania w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zgodnie z zaleceniami panelu ekspertów Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) i Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (EFLM) próbki krwi do badania nie muszą być pobierane na czczo.

Należy natomiast rozważyć powtórzenie badań na czczo przy stężeniu TG nie na czczo powyżej 440 mg/dl (5 mmol/l).

W duńskim badaniu bazującym na wynikach zebranych od ponad 92,2 tys. uczestników wykazano, że 6 godz. po spożyciu posiłku stężenie TG może wzrosnąć o ok. 26 mg/dl, natomiast stężenie cholesterolu całkowitego, LDL i nie-HDL zmienia się nieistotnie.

Wartości takich parametrów, jak lipoproteina (a), apolipoproteina B czy cholesterol HDL nie zmieniają się w ogóle.

Wykonywanie badań lipidowych w materiale pobieranym nie na czczo, w innych niż rano porach dnia, jest wygodniejsze dla pacjentów, szczególnie tych, dla których zgłoszenie się do laboratorium na czczo może być problemem, np. chorych na cukrzycę. Ponadto poprawia to współpracę pacjenta, zmniejsza poranne spiętrzenie pracy w laboratoriach i ułatwia pracę lekarzom, umożliwiając uzyskanie wyników badań w czasie obecności pacjenta w poradni.

NZOZ EURO CARDIO