Przychodnia

1 2

ECG3D NIEINWAZYJNA METODA BADANIA SERCA

Nieinwazyjna metoda badania serca ECG3D pozwala dokładnie zbadać serce w kierunku ryzyka zawału serca, niedokrwienia oraz arytmii.

 

 

Elektrokardiogram o wysokiej rozdzielczości wykrywa sygnały o bardzo niskiej amplitudzie w komorach zwane Late Potentials unikatowy parametr, szczególnie ważny u pacjentów kardiologicznych

 
Standardowy elektrokardiogram nie może wykryć tych sygnałów. Obecność późnych potencjałów ma istotne znaczenie prognostyczne u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego(AMI), jest pomocne w diagnozowaniu schorzeń sercowo- naczyniowych, szczególnie w niedokrwieniu serca na wczesnym etapie oraz arytmii.

 
Elektrokardiografia o wysokiej rozdzielczości zwiększa możliwości diagnostyczne EKG. Zastosowanie tych technik może prowadzić do dalszych odkryć przyczyn chorób serca i lepiej dopasować leki do zwalczania konkretnych schorzeń.

 

W metodzie ECG3D sygnały sercowe są rejestrowane i zbierane za pomocą specjalnej aparatury zwiększonej rozdzielczości cyfrowej, a następnie urządzenie centralne analizuje parametry zapisu, dzięki czemu uzyskuje się czułość i swoistość badania na poziomie 97%.

 


 

Późne potencjały sercowe to sygnały o niskiej amplitudzie, które pojawiają się w komorach. Nazywane również komorowymi późnymi potencjałami (VLP), sygnały te są spowodowane powolnym lub opóźnionym przewodzeniem sekwencji aktywacji serca.

 

W pewnych nieprawidłowych warunkach mogą występować małe obszary komór, które generują takie opóźnione przewodzenie (obszary objęte zmianami chorobowymi lub niedokrwieniem). Skutkuje to sygnałami depolaryzacji, które przedłużają okres refrakcji otaczających tkanek i ponownie pobudzają komory. To ponowne pobudzenie jest znane jako „powrót”. Uważa się, że ponowne wejście jest kluczowym czynnikiem powodującym VLP.

 

Późne potencjały i elektrokardiogram przedstawia depolaryzację i repolaryzację głównych komór serca. W normalnych warunkach aktywowane obszary komór pokrywają się z końcem zespołu QRS. Jednak w warunkach ponownego wejścia, VLP ma kilka mikrowoltów rozciągających się znacznie poza końcową część zespołu QRS w EKG.  Ze względu na ich bardzo małe wielkości, późne potencjały nie są widoczne w standardowym EKG.

 

Ponadto czynniki, takie jak zwiększona odległość elektrod powierzchni ciała od serca i nieodłączny szum u pacjentów, powodują, że identyfikacja VLP wykracza poza granice rozdzielczości standardowego EKG. W rezultacie do wykrywania późnych potencjałów niezbędne są techniki rejestracji o wysokiej rozdzielczości i komputerowe przetwarzanie EKG. Takie przetwarzanie sygnału EKG obejmuje techniki poprawiające stosunek sygnału do szumu (SNR). Jedną z szeroko stosowanych technik poprawiania SNR sygnałów EKG do wykrywania późnych potencjałów jest uśrednianie sygnałów.

 

Zdolność wykrywania późnych potencjałów sercowych w EKG o wysokiej rozdzielczości ma istotne implikacje kliniczne. To, co pierwotnie było niewykrywalne obecnie jest widoczne i diagnozowane. Wynika to głównie z postępów w nieinwazyjnych technikach pozyskiwania i przetwarzania sygnałów, takich jak uśrednianie sygnału.

 

Wykrycie późnych potencjałów u pacjentów ma znaczenie prognostyczne, zwłaszcza u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Obecność późnych potencjałów komorowych u pacjentów z ostrym MI jest wskaźnikiem ryzyka wystąpienia kolejnego MI lub nagłej śmierci sercowej. Wcześniej ta klasyfikacja i późniejsza diagnoza były możliwe tylko za pomocą technik inwazyjnych lub mało inwazyjnych.

 

 

 Standardy analizy późnych potencjałów komorowych przy użyciu elektrokardiografii o wysokiej rozdzielczości – oświadczenie komisji zadaniowej European Society of Cardiology, American Heart Association i American College of Cardiology.