Nowoczesna diagnostyka
Miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych (PAOD) jest często zwiastunem zdarzeń w układzie sercowo-naczyniowym z poważnymi konsekwencjami. Nawet w grupach wysokiego ryzyka, takich jak palacze, diabetycy i osoby starsze, PAOD jest często rozpoznawane zbyt późno. Badanie wskaźnika ABI (kostkowo-ramiennego) jest jednym z podstawowych badań naczyń i powinno być wykonywane u każdego pacjenta z problemami naczyniowymi.


Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI) pozwala na identyfikowanie PAOD z wysokim stopniem precyzji już na wczesnym jej etapie. Jest najbardziej zrozumiałą prognozą przewidywanego zawału serca, udaru mózgu i śmierci. Szczegółowa kontrola stanu zdrowia pacjenta powinna być uznawana za kompletną, dopiero po obliczaniu ABI.

 

Wykonujemy badanie u pacjenta  jednocześnie na czterech kończynach. Uzyskujemy precyzyjne ABI lewe i ABI prawe. Badanie jest rekomendowane przez ESH/ESC. Badanie nie jest refundowane w Polsce.

 

Jako przychodnia kardiologiczna rekomendujemy wykonywanie badania wskaźnika kostkowo- ramiennego ABI u każdej osoby zdrowej w celach profilaktycznych. Nowoczesne gabinety medyczne są wyposażone w urządzenia ABI i mają możliwość wykonania tego ważnego badania pacjentowi. Dzięki zaawansowanej technologii oraz postępowi jaki dokonał się w służbie zdrowia, pacjent ma możliwość skorzystać z bogatej oferty badań i wykonać specjalistyczne badania.

 

 


 

Wskaźnika kostkowo-ramiennego (ankle-brachial index – ABI) używa się do oceny stanu naczyń tętniczych kończyn dolnych. ABI wyraża stosunek ciśnienia na tętnicy stopy do wyższego z ciśnień zmierzonych na obu tętnicach ramiennych.

 

Prawidłowa wartość wskaźnika wynosi 0,9–1,15.

Wartości poniżej 0,9 świadczą o obecności zwężeń (niedokrwieniu), a wynik powyżej 1,15 przemawia za nieprawidłową sztywnością naczyń, występującą na przykład u chorych na cukrzycę.

Wynik poniżej 0,5 ma miejsce w przypadku krytycznego niedokrwienia kończyn.

Jest to jedno z istotnych badań stosowanych w diagnostyce stupy cukrzycowej, choroby Buergera, miażdżycy oraz objawów chromania przestankowego (nawracający ból kończyny dolnej związany z chodzeniem i spowodowany niedokrwieniem).

 

Pomiar ABI jest badaniem obiektywnym, charakteryzuje się wysoką czułością w wykrywaniu PAD (do 95% u osób ze zmianami w arteriografii) i niemal 100-procentową swoistością w identyfikacji osób zdrowych. Pomiar ABI powinien być standardem  postępowania w opiece specjalistycznej, m.in. angiologii, chirurgii naczyniowej, diabetologii i leczeniu ran przewlekłych.

 

Ocenę ABI zaleca się przede wszystkim u osób z objawami niedokrwienia kończyn (w celu potwierdzenia PAD lub różnicowania z innymi przyczynami bólu), ale również u osób bez objawów, w tym u osób w wieku 50–70 lat w przypadku istnienia czynników ryzyka rozwoju miażdżycy i u wszystkich osób powyżej 70. roku życia.

 

Wskazania do wykonania badania ABI:

  • chromanie przestankowe – bóle kończyn związane z niedokrwieniem, występujące zazwyczaj w trakcie oraz po wysiłku, ustępujące po odpoczynku
  • marznięcie dystalnych części kończyn – np. palców stóp
  • drętwienia, parestezje kończyn dolnych
  • bóle kończyn dolnych w spoczynku
  • niegojące się rany i nieleczące się owrzodzenia kończyn dolnych

 

Badanie ABI jest w pełni nieinwazyjne oraz bezbolesne i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać.