Nowoczesna diagnostyka
Miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych (PAOD) jest często zwiastunem zdarzeń w układzie sercowo-naczyniowym z poważnymi konsekwencjami. Nawet w grupach wysokiego ryzyka, takich jak palacze, diabetycy i osoby starsze, PAOD jest często rozpoznawane zbyt późno. Badanie wskaźnika ABI (kostkowo-ramiennego) jest jednym z podstawowych badań naczyń i powinno być wykonywane u każdego pacjenta z problemami naczyniowymi.

Nieinwazyjna metoda badania serca ECG3D pozwala dokładnie zbadać serce w kierunku ryzyka zawału serca, niedokrwienia oraz arytmii.