Przychodnia

1 2

ECG 3D NIEINWAZYJNA METODA BADANIA SERCA

Nieinwazyjna metoda badania serca ECG3D pozwala dokładnie zbadać serce.

 

ECG 3D jest nową metodą badań w diagnostyce kardiologicznej opracowaną w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez prof. dra hab. Ryszarda Krzyminiewskiego. Metoda ta powstała na bazie elektrokardiografii z zapisem cyfrowym. Jej istotą jest zwiększenie rozdzielczości, udoskonalenie, a w konsekwencji znaczne rozszerzenie możliwości diagnostycznych standardowego elektrokardiogramu. metoda bazuje na elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości sygnałowej (NURSE-ECG - Numerical Signal Resolution Enhancement Electrocardiography).

Wprowadzenie zapisu cyfrowego EKG pozwoliło zastosować do jego analizy specjalny program komputerowy zwiększający rozdzielczość sygnałów elektrycznych. Dzięki temu możliwe stało się wykrywanie niewidocznych w standardowym elektrokardiogramie stosunkowo niewielkich zmian w aktywności elektrycznej poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego spowodowanych np. niedokrwieniem, wpływem leku, przebytym zawałem itp.

 


 

Metoda ECG 3D znacznie zwiększa możliwości diagnostyczne. Uzyskane informacje zbliżone są do tych które uzyskujemy przy koronarografii czy tomografii komputerowej (około 96% skuteczności), ale koszt tego badania jest niższy oraz, co bardzo istotne jest to badanie nie inwazyjne, czyli bezpieczne powtarzalne i przez to bardzo przydatne w profilaktyce i leczeniu miażdży oraz chorób serca.

Co daje nam  badanie  ECG 3D?

Badanie ECG 3D daje dokładny opis oraz przedstawienie graficzne w postaci wykresu oraz wizualne przedstawienie serca z miejscami niedokrwienia oraz wzmożonej aktywności elektrycznej

Na podstawie tego wyniku możemy planować leczenie monitorując postępy leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych. Badaniem tym wykryć można oczywiście zawał lub krańcowe niedokrwienie nawet gdy w klasycznym EKG nie widać odchyleń od normy co może uratować życie.