Nowoczesna diagnostyka
Zmiany w dziedzinie echokardiografii. Zobacz to, czego dotąd nie można było zobaczyć.
 

 

Dzięki technologii przezprzełykowych badań echokardiograficznych Live 3D Echo (TEE) klinicyści — kardiolodzy, kardiochirurdzy, anestezjolodzy, specjaliści kardiologii inwazyjnej oraz operatorzy echokardiografów — mają teraz nowe możliwości oceny budowy mięśnia sercowego i jego funkcjonowania, jak również wyświetlenia w czasie rzeczywistym obrazu bijącego serca. Wszystko odbywa się szybko, dokładnie oraz z zachowaniem powtarzalności wyników, a także z możliwością dokonania oceny ilościowej.

 


 

Nowe informacje dzięki technologii Live 3D TEE

 • Niespotykana dotąd wizualizacja patologii oraz funkcjonowania serca w czasie rzeczywistym porównywana ze złotym standardem w tej dziedzinie, jakim jest MRI.
 • Więcej możliwości obrazowania serca, widok dla chirurga, a także projekcja wnętrza lewej komory.
 • Dokładna, łatwa i precyzyjna ocena ilościowa czynności zastawki mitralnej.
 • Szybkie i proste wyświetlanie widoków 3D.
 • Czytelniejsze projekcje 3D pełnią pomocniczą funkcję w rozmowie z pacjentami i ich bliskimi.

 

Kardiolodzy mogą stawiać pewniejsze diagnozy i zaplanować najlepszą terapię

 • Wiarygodne dane dzięki wyjątkowej jakości obrazów.
 • Projekcje niedostępne w badaniach przezklatkowych.
 • Serce w akcji — możliwość natychmiastowej oceny.
 • Dostęp do funkcji za pomocą jednego przycisku — usprawnione obrazowanie.

 

Precyzyjna wizualizacja

Głowica Live 3D TEE pozwala uzyskać projekcje, których nie można było dotąd zobaczyć w pracowniach cewnikowania i elektrofizjologii serca czy salach operacyjnych. Zastosowanie technologii xMATRIX umożliwia wyświetlenie w czasie rzeczywistym trójwymiarowego obrazu serca w ruchu. Głowica Live 3D TEE pozwala na akwizycję dokładnych, wiarygodnych danych dynamicznych w czasie rzeczywistym w celu uzyskania lepszej widoczności obrazowanego obszaru podczas zabiegów pod kontrolą ultrasonografu. Dzięki temu specjaliści kardiologii inwazyjnej dysponują większą ilością danych, które zwiększają pewność terapii i pozwalają na jej ocenę w czasie rzeczywistym podczas zabiegu. Korzystając z głowicy Live 3D TEE w trakcie obserwacji pozabiegowej, można uzyskać obrazy tych samych struktur, co umożliwia wizualizację wyników korekcji i implantowanych urządzeń w postaci obrazu o całkiem nowym poziomie przejrzystości.


 

Stawianie definitywnych diagnoz

Gdy pacjenci skarżą się na skrócony oddech, badanie echokardiograficzne dostarcza najważniejszych danych klinicznych, pozwalających ocenić budowę serca i jego czynność. Dla pacjentów, których obrazowanie jest trudne ze względów technicznych, przezprzełykowe badanie echokardiograficzne umożliwia lepszą akwizycję danych i wyświetlenie projekcji serca zwiększających ilość danych diagnostycznych. Co ważniejsze, po raz pierwszy technologię Live 3D Echo firmy Philips można stosować w badaniach przezprzełykowych.

 

W trybie 2D wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby wyświetlić obrazy 3D w widoku dla chirurga. Wyjątkowa jakość obrazów pozwala na czytelną wizualizację szczegółów morfologii serca i zwiększenie pewności diagnostycznej. W momencie przekazywania informacji chirurdzy dysponują obrazami, które są dla nich zrozumiałe. Z większą pewnością można postawić diagnozę dotyczącą zakresu i rodzaju nieprawidłowości zastawki i dokonać jej oceny ilościowej. Planowanie terapii staje się łatwiejsze, a lekarz ma do dyspozycji nowe dane, które może przedstawić podczas rozmowy z pacjentem.

 


 

Specjaliści kardiologii inwazyjnej dysponują większą ilością informacji do przeprowadzenia zabiegów

 • Implantacja urządzeń.
 • Zamykanie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) i uszka lewego przedsionka (LAA).
 • Udoskonalona wizualizacja podczas zabiegów pod kontrolą ultrasonografu.

 

Ostatnio dodane